وب اپلیکیشن مطبخی

  • طراحی قالب اختصاصی
  • ایجاد سیستم رمز یکبار مصرف
  • پروفایل اختصاصی کاربران
  • طراحی نقشه ایران(مشابه وبسایت شیپور)
  • طراحی سیستم ارسال آگهی(مشابه وبسایت دیوار)